به گزارش افکارنیوز، موفقیت دست خود انسان است و با تلاش به دست می آید و خداوند همیشه ناظر بر اعمال ماست.

علیرضا حقیقی گلر جوان و با اخلاق پرسپولیس پس از تعطیلی کوچکی که برای لیگ به وجود آمد به روسیه رفت. همین امر باعثشد تا برخی برای او حاشیه سازی کنند و از بازگشت علیرضا به روبین کازان بگویند اما علیرضا حقیقی به این شایعات می خندد و در صحبتی می گوید: من برای انجام کارهای اداری و چند کار شخصی ام به روسیه رفتم و این شایعات واقعاً مسخره است.

با علی آقا هماهنگ کرده بودم و با اجازه ایشان به روسیه رفتم اما نمی دانم چرا این موضوع را بزرگ کردند و برخی هم که گویا منتظر هستند تا برای من حاشیه سازی کنند.

دروازه بان پرسپولیس در ادامه می گوید: من از همین سایت اعلام می کنم پرسپولیس خانه من است و علی دایی اولین کسی که به من اعتماد کرد پس لطفاً این حاشیه ها را نسازید چرا که من تمرین می کنم و به دنبال موفقیت هستم این را هم می دانم که آینده از آن من است برای چه نگران باشم.

او که سخت عصبانی است، درباره خط خوردنش از لیست تیم ملی هم می گوید: سخت تمرین می کنم و تمرکز روی کارم و در ادامه منتظر یک فرصت می مانم تا نشان دهم که لیاقت اعتماد را دارم از بابت تیم ملی هم نگرانی ندارم چرا که با تلاش به آن هم می رسم.

در آخر باید بگویم که من انتظار کمک از کسی ندارم اما انتظار این را هم ندارم که برای من حاشیه بسازند.موفقیت دست خود انسان است و با تلاش به دست می آید و خداوند همیشه ناظر بر اعمال ماست.