به گزارش افکارنیوز، عباس دارابی زمانی سرپرست تیم فوتبال سایپا بود و با علی دایی و بهمن دهقان نماینده دایی رفاقت دارد و همین مسئله باعثشایعه هایی در مورد ارتباط او با دایی شده است. خبرنگار ورزشی دانا با دارابی گفت و گویی انجام داد و تلاش کرد در مورد شایعه هایی که این روزها در مورد او و بهمن دهقان مطرح شده از سرپرست سابق سایپا سوال بپرسد

* آقای دارابی ارتباط شما با علی دایی چگونه است؟

احترام زیادی برای ابشان قائل هستم. او از بزرگان فوتبال ایران است.

*آخرین باری که شما دایی را از نزدیک دیدی کی بود؟

یک سال پیش بود که به طور اتفاقی همدیگر را دیدیم.

*تلفنی چطور با هم ارتباط نداشتید؟

این سوال ها برای چیست؟!

*در شهر شایعه شده که شما و بهمن دهقان کار های فوتبالی دایی را انجام می دهید؟

بهمن را نمی دانم اما من از سال ۸۹ که بازنشسته شدم دیگر با فوتبال کاری دارم.

*اما می گویند که قرارداد بعضی از بازیکنان راه آهن در زمان حضور دایی در این تیم در خانه شما بسته شده است؟

دروغ است. من این موضوع را تکذیب می کنم.

*اما برخی مدعی هستند که در خانه ای که در گیشا دارید قرار داد سامان آقازمانی بسته شد؟

من در گیشا خانه ای ندارم. اگر کسی ثابت کرد من در گیشا خانه دارم نصفش مال او!

*ولی می گویند از این جلسه فیلم برداری هم شده است؟

من خبر ندارم. و باز هم تمام اخباری که در این خصوص گفته می شود را تکذیب می کنم.

*حتی گفته می شود در این جلسه به صراحت به سامان می گویند که باید از چه مقدار از مبلغ قرار دادش چشم پوشی کند.

باز هم می گویم. من خبر ندارم.

*ارتباط شما با بهمن دهقان در چه سطحی است؟

رفاقت من و بهمن به زمانی بر می گردد که هر دو در سایپا بودیم.

*امروز این رفاقت در چه سطحی است؟

مشکلی با هم نداریم و رفاقتمان سر جایش است.

*آقای دارابی خبر دارید که گفته می شود قرار است برای پاره ای از توضیحات به هیئت رسیدگی به تخلفات فوتبال دعوت شوید؟

چرا؟ من که کاری نکرده ام.

*گفته می شود محمد مایلی کهن نام شما را داده است تا در خصوص تخلفات بعضی از رفقای از شما تحقیق شود؟

نمی انم از چی صحبت می کنید.

*در چند روز اخیر محمد مایلی کهن با شما صحبت نکرده؟

نه