به گزارش افکارنیوز، مصطفی شکری با اشاره به پرونده تیاگو، بازیکن سابق پرسپولیس گفت: در پرونده تیاگو مثل پرونده‌های دیگری که در فیفا مطرح می‌شود یکی از دغدغه‌های ما صیانت از اعتبار کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به عنوان مرجع ذیصلاح داخلی در رسیدگی به چنین اختلافاتی است. در لایحه دفاعیه‌ای که برای فیفا ارسال می‌کنیم این مساله لحاظ شده است و در کلیه پرونده‌ها، حتی اگر در تطابق با قوانین داخلی و فیفا به این نتیجه برسیم که بخشی از مطالبه افراد به حق است، آنرا می‌پذیریم و چنین سیاستی از سوی مدیریت باشگاه پرسپولیس برای ما تعیین شده است اما اگر در جایی هم ببینیم منافع و حق باشگاه در خطر است از کلیه ظرفیت‌های حقوقی و قراردادی بهره می‌گیریم.

مشاور پرسپولیس در امور حقوق بینالملل در ادامه به سایت این باشگاه تصریح کرد: موضوع مطرح شده از سوی تیاگو از دو منظر حقوقی قابل بحث است که هر دو را در نظر گرفتهایم. همچنین فیفا از ما مدارکی را خواسته است که در یک مورد این درخواست درست نیست و در لایحه دفاعیه خود، موضوع را به فیفا متذکر میشویم. آنها از ما شکواییه تیاگو، مطرح شده در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را خواستهاند که اشتباه است و این را باید از تیاگو یا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بخواهند.