به گزارش افکارنیوز، در چند روز اخیر که بحثفساد در فوتبال بالا گرفته است، دو اظهار نظر متفاوت از دو مربی شناخته شده فوتبال ایران به گوش رسید. نخست امیر قلعه نویی گفت که در فوتبال ایران فسادی مشاهده نکرده است، سپس رسول کربکندی گفت فوتبال ایران غرق در فساد است و حتی خواستار مداخله وزرات اطلاعات در این پرونده شد.

این دو نظر کاملاً متناقض در حالی بیان شد که اکنون دیگر بسیاری از دست اندرکاران فوتبال ایران، از علی دایی تا عادل فردوسی پور، به صراحت از فساد در این فوتبال حرف می زنند.

امیر قلعه نویی نیز در سال های اخیر، همواره به تصریح و تلویح متهم شده است که در پشت پرده کارهایی می کند که قانونی نیست؛ ادعاهایی که البته هیچ‌گاه ثابت نشده اند.

اما در فضایی که خیلی‌ها اسناد و مدارکی برای اثبات فساد در فوتبال ایران دارند، از جمله کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، نکته عجیب این است که قلعه‌نویی چطور هیچ موردی از فساد در این فوتبال بی در و پیکر مشاهده نکرده است.

قلعه نویی هم مثل دایی در قلب فوتبال ایران است. آیا منطقی است که دایی و دیگران از بام تا شام مشغول مشاهده موارد فساد در فوتبال ایران بوده باشند ولی امیر قلعه‌نویی هیچ موردی از این دست را مشاهده نکرده باشد؟ چه کسی این وسط راست می‌گوید و چه کسی حقیقت را کتمان می‌کند؟

آیا به نظر نمی رسد که قلعهنویی خوش ندارد بحث "فساد در فوتبال ایران" بیش از این باز شود؟ شاید آینده تکلیف این قصه را هم روشن کند. فعلا باید منتظر بود و تماشا کرد!