گروه ورزشی

- میلاد غریبی مهاجم نیمکت نشینپرسپولیسکه در این فصل به عنوان یکی از اولین خریدهایی دایی با این تیم قرارداد بست، به شدت از شرایط خود در این تیم ناراضی است و هفته قبل هم از رویانیان خواست که در حق او پدری کند رضایت نامه او را در نیم فصل صادر کند تا او به تیم دیگری برود. اما رویانیان در صحبتی که با دایی داشته سرمربی پرسپولیس با این درخواست غریبی مخالفت کرده در صورتی که مهاجم جوانپرسپولیسدر این فصل حتی در لیست ۱۸ نفره هم قرار نمی گیرد.

به گزارشافکارنیوز، اصرارداییبه ماندن بازیکنی که حتی در لیست ۱۸ نفره هم قرار نمی گیرد، کمی عجیب به نظر می رسد. طبق شنیده ها ظاهرا دایی به رویانیان تاکید کرده به بازی غریبی اعتقاد دارد اما به دلیل حواشی فراوان زندگی شخصی غریبی و سر به هوایی اش، او را به این شکل تنبیه کرده است. دایی حتی چندین بار به طور محرمانه با غریبی صحبت کرده تا رویه اش را تغییر دهد اما بی اعتنایی غریبی سبب شده تا دایی او را اینگونه تنبیه کند و به او تاکید کند با این شرایط هرگز به او اجازه جدایی نخواهد داد و مهاجم جوانپرسپولیس باید تا اخر فصل این وضعیت را تحمل کند مگر آنکه در رویه اش تغییراتی حاصل شود.