به گزارش افکارنیوز، وداعمجیدیبا میادین در یک بازی بسیار کم‌تماشاگر و در حالی که تنها شش هزار نفر در ورزشگاه حاضر بودند باعثشده است تا خیلی از پرسپولیسی‌ها در این مورد برای هواداران تیم رقیب کری بخوانند.

در یکی از این شوخی‌ها نوشته شده کم‌کاری از صداوسیما بود، چرا که تلویزیون باید روی صحنه‌های وداعمجیدییک افکت صدای تماشاگر می‌گذاشت تا این مراسم در سکوت مطلق برگزار نشود!

مجیدی یک سال پیش در بازی با مس کرمان و در حضور هفت هزار تماشاگر بهاستقلال برگشت و عصر سهشنبه باز هم در مصاف با مس مقابل دیدگان شش هزار هوادار به دوران بازیگریاش خاتمه داد.