به گزارش افکارنیوز، دوشنبه شب گذشته در اواخر برنامه ۹۰ پای یک میهمان تلفنی توسط فردوسی‌پور به بحثفدراسیون فوتبال باز شد.

جالب اینکه این روزها حرف و حدیث‌های زیادی در مورد این فرد یعنی آقای «گزینی» وجود دارد. گفته می‌شود او از نزدیکان عزیزی خادم است که در مجمع روز دوشنبه با نفوذ این عضو هیات رییسه فدراسیون وارد مجمع شده و جالب اینکه عزیزی خادم اصرار داشته خبرنگاران با و مصاحبه کنند، اما هیچ رسانه‌ای تن به این کار نداده است!

با این وجود اما همان شب این فرد روی خط پربیننده‌ترین برنامه سیما می‌آید تا در قامت یک کارشناس حقوقی ورزش(آنچه وجود خارجی ندارد) به رویارویی با رییس فدراسیون فوتبال بپردازد.

این روزها همه در جریان اختلافات کفاشیان و عزیزی خادم هستند و هیچ چیز عجیبی نیست که دوست نزدیک و کارمند این عضو هیات رییسه رو در روی آقای رییس بایستد.

از همه عجیب‌تر اما شایعه‌ای است که در مورد تحت تعقیب بودن آقای «گزینی» در محافل خبری به گوش می‌رسد؛ آنجا که گفته می‌شود او از زمان همکاری‌اش با عزیزی خادم در یک شرکت لیزینگی زیر ذره‌بین سازمان بازرسی قرار گرفته است.

به نظر میرسد عادل این روزها حساسیت بسیار کمتری در مورد صلاحیت میهمانان تلفنی برنامهاش به خرج میدهد و وسواس سابق را در این مورد ندارد.