به گزارش افکارنیوز، حنیف عمران زاده در کد هواداری خود نوشت: خورشید بی غروب و دریای بی ساحل با تو معنا گرفت.

۷ استقلال تقدسش را وامدار توست،۷ مقدس در میان اشکهایمان رفتی اما بدان تو از من زنده تری آهای فرهاد مجیدی