به گزارش افکارنیوز، سعید حلافی ۲ روز است که در تمرین پرسپولیس حاضر می شود و دقایقی با علی دایی به گفتگو می پردازد. حضور بازیکن داماش در تمرینات این تیم شایعات زیادی را بین بازیکنان این تیم راه انداخته بود.

بازیکنان پرسپولیس در صحبت های خصوصی به یکدیگر می گفتند: «پرسپولیس که در پست حلافی بازیکن دارد. این بازیکن هم که از نظر فنی به کار پرسپولیس نمی آید چون این فصل یک نیمه بیشتر بازی نکرده. پس چرا دایی باید با این بازیکن اینقدر گرم بگیرد و با او صحبت کند؟»

سعید حلافی ۲۴ ساعت قبل از بازی با پرسپولیس دست به خودکشی زد و این خودکشی چند روزی تیتر یک تمام رسانه های داخلی بود.

شاید این ارتباطات دایی و حلافی باز هم پای مربی پرسپولیس را به کمیته منشور باز کند. البته علی دایی همیشه با بازیکنانی که از جوانی برای او بازی کرده اند رابطه خوبی دارد و رابطه او با حلافی هم می تواند جزو همان رابطه ها باشد.