وقتي نگاهي به ليست بازيکنان سپاهاني که در سالهاي بحراني اواخر دهه 70 براي نيفتادن مي جنگيد مي اندازيم، ليستي که به دليل انواع مشکلات مالي کارخانه سيمان سپاهان به زور و با توسل به بازيکنان تيم اميد براي قرار گرفتن در ترکيب اصلي و پر کردن نيمکت ذخيره ها تکميل مي شد، تصور سپاهاني که در پايان يک دهه بعد لقب کهکشاني را يدک مي کشد محال بود. شايد بررسي ترکيب احتمالي و ليست بازيکنان ذخيره سپاهان در فصل آتي براي شما هم جذاب باشد. ليستي که از هم اکنون معماهاي زيادي را براي هواداران سپاهان و تحليل گران، حتي کادر فني و خود بازيکنان به وجود آورده است. امير قلعه نويي عزمش را جزم کرده تا در فصل جديد سيستم 2-5-3 مورد علاقه اش را رونمايي کند، سيستمي که وي ادعا مي کرد در جام جهاني 2010 مورد چند تيم بزرگ جهان قرار خواهد گرفت و براي اولين بار به سبک خطي در جام جهاني مورد استفاده قرار خواهد گرفت اما با پايان دور گروهي اين رقابتها عملاً هيچ تيمي پيدا نشد که بخواهد سيستمي را که به گفته سرمربي تيم اصفهاني مدرن ترين سيستم فوتبال جهان خواهد بود، تست کند. به هر حال قلعه نويي در نود گفت که اگر بازيکنان مورد نظرم را پيدا کنم در ليگ دهم از سيستم 2-5-3 خطي استفاده خواهم کرد و از آنجايي که تمام خريدهاي مورد نظرش از سوي باشگاه انجام شد، او اکنون مي تواند به هر آنچه که در ذهنش براي ساختن يک سپاهان رويايي پرورانده بود جامه عمل بپوشاند. مقصود او خريد بازيکناني بود که پتانسيل بازي کردن در پست پيستون چپ و به خصوص پيستون راست را داشته باشند و پيوستن خسرو حيدري به جمع زردها يعني اينکه اکنون امير همه ابزار مورد نظرش را در اختيار دارد.