به گزارش افکارنیوز، باشگاه راه آهن چندی پیش با طرح شکایتی از باشگاه پرسپولیس و میلاد کمندانی، با اعلام اینکه با این بازیکن قرارداد داشته است، خواهان در اختیار گرفتن وی شد.

در پی این شکایت، معاونت حقوقی باشگاه پرسپولیس اقدامات خود را با جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارسال آنها برای کمیته انضباطی آغاز کرد. در نهایت با پیگیری‌های محمود سالارکیا، معاون حقوقی و مجید اسپیدانی نماینده حقوقی باشگاه، استدلال ارائه شده از سوی باشگاه پرسپولیس این بود که برگه‌های قرارداد کمندانی که از سوی باشگاه راه آهن ارائه شده است در تمام صفحات دارای امضا نبوده و طبق آئین‌نامه فدراسیون، قابل استناد نخواهد بود.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در نهایت حکم خود را صادر کرد که روز گذشته برای باشگاه پرسپولیس ارسال شد. در حکم صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال استدلال مطرح شده از سوی بخش حقوقی پرسپولیس را پذیرفت و شکایت وارده از سوی باشگاه راه آهن شهرری را رد و حکم صادره را قطعی اعلام کرد.