به گزارشافکارنیوز،پس از حضور پرسپولیسی‌ها در تبریز برای بازی مقابل تراکتورسازی علی دایی شب گذشته پیشنهادی را به مسئولان برگزاری مسابقه داد و گفت به دلیل زلزله ناراحت کننده بوشهر و درگذشت داود نصیری، از پیشکسوتان داوری در بازی امروز یک دقیقه سکوت انجام شود که این موضوع مورد موافقت مسئولان برگزاری قرار گرفت.

از همین رو قبل از بازی امروز یک دقیقه سکوت به خاطر زلزله بوشهر و درگذشت داود نصیری انجام خواهد گذشت.