به گزارش افکارنیوز، رسول خادم که در حال حاضر سرپرستی فدراسیون کشتی را بر عهده دارد، شنبه با ارائه مدارک خود برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون کشتی ثبت‌نام کرد.

ثبتنام از کاندیداهای ریاست فدراسیون کشتی از امروز آغاز شده و به مدت ۱۰ روز کاری ادامه دارد و تاکنون به جز رسول خادم کس دیگری ثبتنام نکرده است.