به گزارش افکارنیوز، مهرداد پولادی طی روز های چهارشنبه و پنجشنبه درتمرینات پرسپولیس حاضر نبود.

دو تمرینی که بدون حضور خبرنگاران انجام شد تا غیبت او به چشم نیاید. پولادی در تمرین سه شنبه هم اختصاصی تمرین کرده بود. به نظر میرسد غیبت مهرداد پولادی چندان هم عادی نباشد.