تراکتور جای پرسپولیس را در صدر جدول گرفت!/ کارتون: جواد طریقی اکبرپور