به گزارش افکارنیوز، دکتر حقیقت درباره مصدومیت رضا حقیقی اظهار داشت: با توجه به دردی که رضا حقیقی از ناحیه روی پا داشت وی را برای عکسبرداری اعزام کردیم. پس از تهیه عکس دکتر کیهانی ارتوپد معتمد باشگاه جهت مشاوره معرفی شد که تشخیص اولیه ایشان مو برداشتن یکی از استخوان‌های پای حقیقی بود.

وی افزود: کیهانی با توجه به کیفیت عکس ابراز نظر دقیقتر را موکول به تصویربرداری جدید کرده است که اقدامات لازم صورت گرفته و بعد از تهیه عکس جدید نتیجه نتیجه اعلام خواهد شد.