به گزارش افکارنیوز، محمدرضا براری در ارتباط با غیبتش در هفته چهارم لیگ برتر وزنه‌برداری اظهار داشت: من ۳ هفته اول را روی تخته رفتم و وزنه زدم اما این هفته مربیان گفتند که استراحت کن با این حال من به اهواز نیز رفتم اما بنا به توصیه مربیان قرار شد در هفته آخر روی تخته بروم.

وی افزود: ما در وزن خودمان ۴ نفر هستیم که برای تیم حفاری روی تخته می‌رویم به همین دلیل هر کسی که آماده‌تر باشد می‌تواند در لیگ شرکت کند. در این هفته نیز رکوردهای لیگ خوب بود و وزنه‌های قابل توجهی زده شد. حامد مجیدی نیز بسیار خوب کار کرد و با این که بیرون از اردو بوده اما عملکردش قابل توجه بود.

وزنهبردار دسته ۱۰۵ کیلوگرم تیم ملی کشورمان خاطرنشان کرد: اردوی تیم ملی جای بهترینها است و باقری نیز کارنامه مشخصی دارد و این که باقری بماند و برود تشخیص رئیس فدراسیون است. بیتردید اگر باقری بماند به نفع وزنهبرداری و همچنین ملیپوشان است و پرچم ایران باز هم میتواند مانند گذشته در میادین ورزشی به اهتزاز درآید. به اعتقاد من پس از آشتیکنان در برنامه تلویزیونی، خانواده وزنهبرداری باید بار دیگر دور یکدیگر جمع شود. وزنهبرداری ورزشی رکوردی است و این که هرکس المپیکی باشد به اردو برود، درست نیست. جدا از آن یک وزنهبردار حق ندارد بگوید مربی مرا عوض کنید و یا آن را نگه دارید.