- ( 16 شهريور) سالگرد پيروزي تاريخي پرسپوليس در برابر استقلال است. احساس شما درباره آن بازي چيست؟ *براي من زمان حال خيلي مهم است و دوست دارم با واقعيت‌ها زندگي کنم. آن روز يک بازي بزرگ بوده که اتفاق افتاده و پرسپوليس يک بازي بزرگ را برده است. حالا بايد سعي کنيم طوري خودمان را آماده کنيم تا دوباره بتوانيم استقلال را شکست دهيم. - اين نتيجه بعد از گذشت اين همه سال هنوز بهترين شعار هواداران پرسپوليس برابر هواداران استقلال است. *اين اتفاقات در فوتبال طبيعي است، اما به نظر ما نبايد فقط به گذشته دل خوش کنيم، بلکه بايد در حال حاضر تمام سعي و تلاشمان را انجام دهيم تا تيم مان بتواند در نتيجه‌گيري در همين ليگ دهم موفق باشد. - شايد آن بازي و آن روز يک اتفاق تلقي شود، اما تاريخ هميشه تکرار مي شود. چقدر امکان دارد که اين تاريخ در زمان شما تکرار شود؟ * به نظر من چنين نتيجه‌اي شايد صد سال ديگر هم تکرار نشود. بروز چنين اتفاقات و نتايجي را کسي نمي‌تواند پيش‌بيني کند، چون در فوتبال امروز از نظر کيفيت تيم‌ها خيلي به هم نزديک شده‌اند بنابراين فکر مي‌کنم تکرار تاريخ و چنين اتاقي بعيد باشد. - راجع به مرداني که آن روز اين نتيجه را رقم زدند چه احساسي داريد؟ * همه اين عزيزان از بزرگان فوتبال ايران بوده و هستند و البته باعث غرور و افتخار ما. پيشکسوتاني بسيار عزيز و قابل احترام که هميشه هم براي ما بزرگ خواهند ماند. با اين حال باز مي‌گويم که ما در زمان حال هستيم و نگاه من به حال و آينده است و زياد به گذشته برنمي گردم که بخواهم در غرور افتخارات گذشته باشم. به نظر من استقلال تيم خيلي محترم و بزرگي است که ميليون‌ها هوادار دارد. - پس مي توان گفت که علي دايي به جاي کري خواندن بيرون از جريان بازي، به فکر موفقيت در برابر حريفان در مستطيل سبز است. * بله. افتخار به موفقيت‌هاي گذشته نوعي دلخوشي است. ضمن با ارزش شمردن اين نتيجه تاريخي بايد بگويم براي من زمان حال از هر مساله‌اي مهم‌تر است. من احترام خاصي به براي استقلالي‌ها قائلم و به همين دليل خود من هيچ موقع راجع به اين مسائل صحبت نمي‌کنم. من دوست دارم به ميدان بيايم و در نبردي پاياپاي شرکت کنم تا هر تيمي شايستگي بيشتري داشت به پيروزي برسد.