به گزارش افکارنیوز، به دنبال مصاحبه اخیر گوران لاوره با یکی از رسانه‌های خارجی و اظهاراتی که او درباره مدیرعامل و سرمربی باشگاه استقلال مطرح کرده است، این بازیکن صربستانی به کمیته انضباطی باشگاه استقلال احضار شد.

لازم به ذکر است که او طبق قوانین در زمان انجام این مصاحبه بازیکن تیم استقلال بوده و بنابراین موظف به تعهداتی است که در قراردادش با باشگاه استقلال وجود دارد. احضاریه لاوره در اختیار مدیر برنامه او قرار گرفته و رونوشت آن برای فدراسیون جهانی فوتبال و سایر مراجع ذیربط ارسال شده است. در صورت عدم حضور لاوره در جلسه کمیته انضباطی، پرونده این بازیکن مورد بررسی و تصمیمگیری نهایی قرار خواهد گرفت.