امیر قلعه نویی در این عکس با لباس تیم ملی فرانسه، ملقب به خروس‌ها دیده می‌شود.