به گزارش افکارنیوز، علی دایی پس از خروج از جلسه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره بحثمحسن قهرمانی در این باره عنوان کرد: «با توجه به دعوتی که اخیرا کمیته انضباطی فدراسیون انجام داده بود، در این جلسه حضور یافتم و صحبت هایی را مطرح کردیم. مستنداتی بود که این مساله را نشان می داد. در مجموع صحبت های خوبی انجام شد.»

وی ادامه داد: «مطمئنا بحثهایی که از جانب ما مطرح شد می تواند باعثآگاهی و اطلاع هر چه بیشتر کمیته انضباطی شود ولی در خیلی از مسائل کمیته انضباطی از ما جلوتر بود و خدا را شکر می کنم که پرونده در حال پیگیری است.»

سرمربی تیم پرسپولیس درباره اینکه آیا در این جلسه محسن قهرمانی هم حضور داشت یا نه گفت: «نه، فقط من و کمیته انضباطی بودم و فرد دیگری حضور نداشت.»

وی درباره اینکه آیا اگر در جلسات دیگر هم از او دعوت کنند حاضر خواهد شد یا نه اظهار داشت: «مسلما هر جلسه ای باشد برای کمک به این پرونده در آن حضور خواهم یافت.»

سرمربی پرسپولیس تاکید کرد: «دو دو تا می شود ۴ تا. همه چیز مشخص است. کمیته انضباطی خیلی بیشتر از من و دیگران درباره این پرونده می داند. مطمئنا این بحثرا تا پایان پیگیری می کنیم تا قدم کوچکی در راه سالم سازی فوتبال برداریم.»

دایی درباره اینکه گفته می شود قرار است او را با محسن قهرمانی آشتی بدهند گفت: این حرف ها نیست. بحث ما آشتی و قهر نیست و این مساله حق الناس است و به کل فوتبال ربط دارد نه علی دایی.