به گزارش افکارنیوز، علی پروین، کارت شناسایی دبیرستانش را به نمایش گذاشت.