به گزارش افکارنیوز، علیرضا حقیقی همیشه با دروازه بانان پرسپولیس مشکل داشته و این را میثاق معمارزاده، شهاب گردان و نیلسون می توانند تایید کنند.

نیلسون با اینکه انسان آرامی است، تاب نیاورده و در مورد حرف‌هایی که حقیقی پشت سرش زده، گفت: «علیرضا حقیقی چه کسی هست و کجا بوده؟ کسی حرف می‌زند که رزومه داشته باشد. من ۸ سال در برزیل و ۸ سال در پرتغال بازی کردم. در همه رده‌های تیم ملی برزیل غیر از بزرگسالان بازی کردم. من اگر حرف بزنم می‌گویند طرف کارنامه داشته ولی حقیقی کجا بود؟»

نیلسون که خونش از کارهای حقیقی به جوش آمده در مورد اینکه حقیقی مدعی شده بود نیلسون گل نمی خورد چون مدافعان پرسپولیس خوب بوده اند، گفت: «حتما رابین کازان هم مدافعین خوبی داشته که او سکونشین شده!»

چندی پیش هم حقیقی مدعی شده بود نیلسون روزنامه ای را نزد دایی برده که در آن از درخواست هواداران برای بازگشت حقیقی نوشته شده واینگونه خواسته دایی را متوجه کند که حقیقی دنبال خالی کردن زیر پای اوست. نیلسون در این رابطه گفت: من روزنامه ای پیش دایی نبردم. مدیربرنامه هایم این کار را کرده. مشکل حقیقی طرز تفکرش است نه روزنامه بردن پیش دایی. من حرفهایم را در مورد حقیقی زده ام و دیگر در این مورد حرفی نمی زنم.