به گزارش افکارنیوز، زمین ورزشگاه درفشی فر که محل تمرین پرسپولیسی هاست به خوبی زه کشی نشده و پیمانکار قبلی به تعهدات خود عمل نکرده است.

به خاطر این مشکل پس از هر بارندگی، این زمین دچار آب گرفتگی می شود و بازیکنان را مشکل مواجه می کند.

با فرا رسیدن فصل سرما و بارندگی های زیاد، پرسپولیسی ها به دردسر افتاده اند و باید امیدوار باشند بارندگی زیادی رخ ندهد.

مسئولان باشگاه چند زمین را به عنوان گزینه های جایگزین در نظر گرفته اند تا در صورت بارندگی های شدید، محل تمرینات را تغییر دهند.