به گزارش افکارنیوز، مدت‌هاست که بحثفروش ساختمان گاندی از سوی خسروی‌وفا مطرح شد و به دنبال آن هم محمد علی‌آبادی برای عقب نماندن از غافله پاسخ نایب‌رئیسش را داد. خبرنگاران در روزهای گذشته هم مطابق با وظیفه‌ای که داشتند با دعوت خسروی‌وفا ابتدا نزد وی رفتند و صحبت‌هایش را پوشش دادند و بعد از آن هم نوبت علی‌آبادی بود که در چند ساعت صحبت‌ها و درددل‌هایش را با خبرنگاران در میان گذاشت، اما امروز روز نهایی است. روزی که رأی هیئت اجرایی درباره فروش ساختمان اعلام می‌شود، اما امروز خبرنگاران اجازه حضور در کمیته را پیدا نکردند.

حتی هیئت اجرایی به شدت تاکید داشتند که به خبرنگاران اجازه ورود به داخل محوطه کمیته هم داده نشود چرا که این جلسه داخلی است!

اما سوال خبرنگاران این است: اگر این جلسه داخلی است و نتیجه آن به خبرنگاران مربوط نمیشود چرا از آنها دعوت شد تا صحبتهای طرفین را پوشش دهند؟ اگر داخلی نیست چرا امروز که رأی نهایی اعلام میشود خبرنگاران اجازه حضور و پوشش را ندارند؟