سرمربي تيم فوتبال راهآهن از سمت خود بركنار شد.

به گزارش فارس، درحالی که هنوز به هفته هشتم لیگ برتر نرسیده ایم امروز محمدحسن انصاری فرد در تصمیم عجیب رسول کربکندی را از سرمربیگری راه آهن برکنار کرد.

آرش لب جویی مربی راه آهن در گفت و گو با خبرنگار ورزشی فارس اظهار داشت: امروز با کربکندی از سوی باشگاه تماس گرفته اند که دیگر نیاید و من و عبدالله ویسی نیز با این تصمیم از سمت خود استعفا کردیم. با جدایی ایشان از راه آهن به لحاظ اخلاقی درست نبود که در این تیم بمانیم.