به گزارش افکارنیوز، مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به شایعات و اخبار غیرموثق برخی رسانه ها مبنی برتغییرات مدیریتیدر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بیانیه زیر را صادر کرد:

طی روزهای گذشته شایعات و اخباری در رسانه های گروهی مبنی بر تصمیم وزارت ورزش و جوانان برای تغییرات مدیریتی در هیات مدیره و مدیران عامل دو باشگاه استقلال و پرسپولیس منتشر گردیده که انعکاس این اخبار غیرواقعی نگرانی هایی را در هوادران و افکار عمومی ایجاد کرده است.

لذا با توجه به اهمیت موضوع و برای روشن شدن اذهان عمومی تاکید می شود که در وضع کنونی تغییرات مدیریتی در این دو باشگاه در دستور کار وزارت ورزش و جوانان نیست و انتظار می رود هیات مدیره باشگاه های استقلال وپرسپولیسامور و وظایف اصلی دو باشگاه را با جدیت و اهتمام هر چه بیشتر دنبال کنند و اجازه ندهند که شایعات و اخبار نادرست مدیریت و هواداران این باشگاه ها را دچار حاشیه کنند.

بدیهی است در حال حاضر عمده ترین موضوع مورد نظر وزارت ورزش و جوانان در مدیریت آینده این دو باشگاه، پی گیری خصوصی سازی است که پس از بررسی های کارشناسی در کارگروه ذی ربط و جمع بندی تصمیمات نتایج آن به اطلاع افکار عمومی رسانده خواهد شد.