به گزارش افکارنیوز، تحت قانون خاص " من پول می دهم، ‌پس حق قانونی دارم تا انتقاد کنم " ‌ برنابئو تبدیل به یک منطقه خالی از سکنه در بسیاری از بازی‌ها می شود. در بسیاری موارد، وقتی که حریف می تواند در بیست دقیقه اول دروازه اش را بسته نگه دارد، برنابئو شروع به سوت زدن می کند و همین باعثمی شود که فشار روی تیم بیشتر شود.

جو برنابئو از زمانی که قیمت بلیط ها بالا رفت، به طرز قابل توجهی دست خوش تغییر شد. این تغییر باعثشد که دسته ای از هواداران عاشق، پشت درهای استادیوم بمانند. بدین ترتیب بلیط های فصلی نصیب افراد متمول‌تر و مسن‌تر شد که شاید سبقه رئالی بیشتری داشتند اما شور و هیجانشان کمتر بود.

حالا با این دیدگاه جدید مسئولان رئال سکوی دانش آموزی دو تیر با یک نشان است. از یک طرف، ‌ دیگر خبری از گروهی از هواداران بی قید و خشن نیست و از سویی دیگر٬ گروهی از هواداران پرشور وارد استادیوم می‌شوند که می توانند با فضایی که درست می‌کنند، ‌ باقی استادیوم را نیز با خود همراه کنند.

البته چنین کاری را قبلا باشگاه راه آهن هم کرده بود. این تیم نیز در زمان مدیریت محمدحسن انصاریفر با ورود بچههای با سن پایین سعی بر پر کردن استادیوم خالی داشت.