به گزارشافکارنیوز،در حکم محمود گودرزی به مناف هاشمی آمده است:

به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت، مسئولیت ساماندهی، نظارت و بررسی عملکرد مالی ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها، فدراسیون‌های ورزشی، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان وپیشکسوتان ورزش و شرکت‌های فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس به جنابعالی واگذار می‌شود تا با بهره‌گیری از تجارب متخصصان و دست اندرکاران نسبت به حسابرسی و تهیه گزارش دوره‌ای صورت‌های مالی، تراز و بیلان از درآمد و هزینه‌های مرتبط با واحد‌های فوق الذکر اقدام لازم معمول و از نتیجه اینجانب را نیز مطلع کنید.

بدیهی است هر گونه انتصاب در حوزههای مالی از جمله تعیین مدیران هزینه، خزانهدارها و سایر مسئولین مالی با تایید جنابعالی صورت خواهد پذیرفت. توفیق روز افزون جنابعالی را در راه خدمت به اسلام و مسلمین از درگاه خداوند متعال خواهانم.