به گزارش افکارنیوز، پس از اینکه اعلام رای محسن قهرمانی در هفته جاری اعلام می شود، یکی از رسانه ها مصاحبه ای را از قول این داور فوتبال ایران منتشر کرد که او آن را تکذیب می کند.

قهرمانی در این باره گفت: من در روزهای اخیر هیچ مصاحبه ای انجام ندادم و واقعا بابت انتشار این مصاحبه های خیالی ناراحتم. هرگز چنین حرفهایی نزدم و آنها را تکذیب می کنم.

وی افزود: امیدوارم این رفتارها دیگر تکرار نشود چون تا زمان اعلام حکم دوست ندارم حرفی بزنم.