به گزارش افکارنیوز، خدا نگذرد از سر تقصیرات کسانی که با دادن پول بی‌رویه به بازیکنان فوتبال، آنها را پرتوقع و زیاده‌خواه بار آوردند و هر چه فوتبال ما می‌کشد از دست همان ریخت و پاش‌ها می‌کشد.

یک منبع نزدیک به باشگاهی لیگ برتری به ما خبر داد ستاره این باشگاه تهرانی در یک برج شیک و گران‌قیمت در شمال شهر اقامت دارد.

واحدی که این فوتبالیست اجاره کرده یا بهتر بگوییم باشگاه برای وی گرفته، ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش با ماهی چهار میلیون تومان اجاره است!

البته کرایه سرسام‌آور منزل این ستاره لیگ برتری یکی، دو ماهی است که عقب افتاده و باعثعصبانیت وی شده است و… با این حال شنیدن این قبیل اخبار، آن هم در روزهایی که اغلب مردم در فشار اقتصادی هستند، در نوع خود تاسف‌برانگیز است.

بازیکنی که تا دیروز در شهرستان و خانهای کوچک در محلهای فقیرنشین زندگی میکرد، حالا به باشگاه خود فشار میآورد تا در یک برج گرانقیمت زندگی کند و... بگذریم که باید گذشت!