به گزارش افکارنیوز، امشب و در برنامه تلویزیونی ورزش از نگاه دو، مسیر بحثعلی فتح الله زاده و محمد رویانیان وقتی به سمت گزارشگران فوتبالی رفت مدیرعامل استقلال بحثرا در دست گرفته و درد دل های سالیان طولانی خود درباره گزارشگران را مطرح کرد.

او سعی داشت گزارشگران امروزی را با همتایای قدیم این قشر مقایسه کند و به تأثیرگذاری نسل قدیم گزارشگران در ترغیب تماشاگران فوتبال اشاره کند. به همین خاطر چندین بار از عطاءالله بهمنش و یک بار هم از مجید وارثنام برد.

مجید وارثگرچه در زمان خود یکی از گزارشگران محبوب و مشهور فوتبال به حساب می آمد اما به واسطه فعالیت او در یکی از شبکه های سیاسی ماهواره ای که با موازین جمهوری اسلامی همخوانی ندارد، نام بردن از او در تلویزیون ضرغامی طبیعتاً توجیهی نداشت.

فتح الله زاده اما با نام بردن از او به نوعی همه را غافلگیر کرد و از همه بیشتر پیمان یوسفی كه اجراي برنامه بر عهده اش بود، از این اتفاق یکه خورد تا خیلی سریع موضوع بحث را تغییر دهد.