به گزارش افکارنیوز، هافبک میانی پرسپولیس درباره جروبحثلفظی اش با نیلسون درجریان بازی گفت: «مشکل خاصی نبود. بازی فوتبال است و همه تحت فشار هستند. همه‌چیز تمام شد رفت. شاید در آن زمان به خاطر فشار زیاد من باید با تمرکز بیشتری تصمیم می‌گرفتم به همین دلیل از فریادهای ناگهانی ترسیدم کمی تمرکزم را به هم بزند اما همه‌چیز تمام شد رفت و دیگر دوست ندارم راجع به آن صحنه حرف بزنم. قبول دارم صحنه خوبی رقم نخورد ولی اتفاقی بود که افتاد که دیگر تکرار نمی‌شود. بالاخره فشار بازی‌ها سنگین است و برخی اوقات این مسائل پیش می‌آید.»

حقیقی درباره ۳ اخطاره شدنش هم این توضیحات را داد: «فوتبال است دیگر. من دو کارت داشتم و در این بازی هم کارت سوم را گرفتم این هم شانس من است. نمی‌دانم چرا می گویند من عمدی کارت گرفتم.

من یک هافبک هستم و باید در هر دیدار جنگندگی خودم را داشته باشم به نظر شما بی‌تفاوت بازی می‌کردم؟ من کار خودم را انجام دادم و ترسی هم از ۳ کارته شدن نداشتم من همیشه یاد گرفتم در هر دیدار که به میدان بروم از یک تا ۹۰ دقیقه برای تیمم بجنگم و به چیز دیگری غیر از این مسئله فکر نمی‌کنم.

این موضوع هیچ ارتباطی با دربی نداشت. این حرفهایی است که همیشه برای من در میآورند و زیاد دوست ندارم راجع به این مسائل حرف بزنم. من نمیتوانم بازیکنی بیتفاوت باشم البته در آن صحنه به نظرم کمی با من نامهربانی هم شد.