به گزارش افکارنیوز، مهرداد کفشگری به علت شکستگی دست و رضا حقیقی به علت سه اخطاره بودن نمی‌توانندپرسپولیسرا در دیدار بعدی همراهی کنند و این شانس برای نوری به وجود آمده تا یک بار دیگر به صورت ثابت در ترکیب پرسپولیس قرار بگیرد. البته این بار هم کاپیتان سابق پرسپولیس در پست غیرتخصصی یعنی هافبک دفاعی این شانس را پیدا کرده. با تمام این اوصاف بازی کردن نوری منوط به انتخاب دایی است و شاید سرمربی پرسپولیس تصمیم بگیرد دهنوی را به تنهایی در این پست قرار دهد و قید بازی دادن بهمحمد نوری در اين ديدار حساس را بزند.