به گزارش افکارنیوز، بازیکن محبوباستقلالی هاکه انگار بعد از بازنشستگی تمریناتش بیشتر از قبل شده تا به سرنوشت سایر پیشکسوتان باشگاه های سرخابی دچار نشود، تقریبا عکسی هنری در سالن بدنسازی از خود به جا گذاشته… همین تمرینات سفت و سختمجیدیاست که باعثمی شود برخی شایعات خبر از حضور غیرمنتظره او در داربی بدهند!