به گزارش افکارنیوز، جواد نکونام در مورد خبرجداییاش از استقلال عنوان کرد: من از چند وقت پیش از باشگاه های چینی و قطری پیشنهاد داشتم اما هنوز آنها را بررسی نکرده ام.

وی افزود: در حال حاضر به بررسی آنها مشغول هستم. هنوز چیزی مشخص نیست و رفتنم ازاستقلال قطعی نیست و باید زودتر تصمیم بگیرم.