به گزارش افکارنیوز، این برای بار اول نیست که امیرقلعه نوییو جواد نکونام در عرصه رسانه رو در روی هم قرار می گیرند. از روزی که نکونام لباس استقلال را بر تن کرده این برای بار سوم است که بحثرفتنش مطرح شده و می گوید باید بروم.

اما آیا او واقعا در آستانه جام جهانی قصد چنین کاری را دارد؟ نگاهی به جنجال های گذشته می گوید که این بار هم همه چیز با یک روبوسی ختم به خیر می شود.

امیر قلعه نویی به عنوان سرمربی تیم صریحا می گوید سه بار به مدیر عامل تیم اعلام کردم موافق جدایی نکونام نیستم. اما گویا جواد نکونام انتظار داشت که امیر در مصاحبه با خبرنگاران بگوید که من و تیمم محتاج جواد نکونام هستیم.

صحبت های دیشب کاپیتان تیم ملی با برنامه ۹۰ به روشنی روز این واقعیت را بروز می داد که او احساس می کند آن احترامی که شایسته اش است در استقلال به او نمی گذارند.

از بحثکاپیتانی که فصل قبل مطرح شد بگذریم مسائل دیگری هم بود که نکونام در صحبت با دوستان خبرنگارش از آنها گله می کرد و تلویحا می گفت بزودی از استقلال می رود. با این وجود فصل تمام شد و در ابتدای این فصل مجددا او لباس آبی را بر تن کرد.

امروز هم امیر قلعه نویی که از این داستان ها به ستوه آمده است در جمع خبرنگاران صریحا گفت: «اگر نکونام می خواهد برود اول باید فکس باشگاهی که او را می خواهد به دفتر استقلال بیاید و بعد از آن ما تازه تصمیم گیری می کنیم.» این حرف سرمربی استقلال به این معناست که او هم از این قهر و آشتی های گاه و بیگاه نکونام خسته شده است.

اما علی فتح الله زاده به یکی از معاونین خود اعلام کرد با پا در میانی خودش باید این مشکل را حل کند.

تنها نه هفته تا پایان لیگ باقی مانده و در صورت انتقالنکونامبه لیگ قطر و یا ترکیه آن وقت او نمی تواند سایر ملی پوشان از تاریخ ۲۰ فروردین به بعد در اختیار تیم ملی باشد. از این رو کی روش هم موافق جدایی جواد از استقلال نیست.

آنطور که امیر ادعا می کند نکونام با سرمربی تیم ملی مشورت کرده و به خاطر همین موضوع جواب کی روش هم مشخص است.

به نظر می رسد طرفین مثل سابق دلخوری های زیادی را از هم دارند اما به زودی مثل چند بار قبل، همه چیز ختم به خیر خواهد شد.

البته تنها در یک صورت که احتمال آن هم کم است نکونام از استقلال می رود؛ کوتاه نیامدن طرفین و ادامه لجبازی های بچگانه. اما شما بیشتر روی وقوع همان پروژه دست دادن و عبور کردن از مشکلات شرط بندی کنید.