به گزارش افکارنیوز، احمد هاشمیان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال گفت: متاسفانه اکنون بحثقلیان و استفاده از دخانیات در فوتبال کشور در حال رشد است و باید از شیوع و رشد این پدیده مذموم جلوگیری کنیم. هر چند که اکنون ماده نیکوتین موجود در دخانیات وقلیانبه عنوان تخلف دوپینگ مطرح نیست اما از نگاه من تخلف از سلامت، عملکرد و اخلاق حرفه ای و مغایرت با اخلاق اجتماعی و اعتقادی محسوب می شود.

وی در ادامه بیان کرد: استفاده از دخانیات با حفظ سلامت مغایرت قطعی دارد چرا که برای بازیکن و حتی فرد عادی نیز بسیار مضر است. از لحاظ اخلاق و عملکرد حرفه‌ای نیز باید بگویم که یک بازیکن با توجه به وظیفه حرفه ای که دارد باید تمام توان خود را در جهت اهداف باشگاه و تیم ملی به خدمت بگیرد که استفاده از دخانیات باعثافت جسمانی بازیکن می شود. از حیثمغایرت با اخلاق اجتماعی و اعتقادی نیز باید بگویم که یک مسلمان نباید کاری کند که به جسم خود و حتی دیگران ضرر و زیان برساند و در نهایت این بازیکنان الگوهای جوانان کشورمان خواهند بود. پس معتقدم این حرکت غیرحرفه‌ای و نادرست نباید در فوتبال کشور رشد کند.

رئیس کمیته پزشکی در ادامه درباره اینکه آیا نیکوتین موجود در دخانیات و قلیان باعثمثبت شدن تست دوپینگ می‌شود، بیان کرد: نیکوتین در اثر استفاده قلیان و دخانیات در نمونه ادار وجود دارد. این ماده در لیست داروهای ممنوعه فیفا به عنوان ماده نظارتی وجود دارد و مسئولین با نظارت و ارزیابی بر روی این ماده در آینده اعلام خواهند کرد که آیا نیکوتین به عنوان دوپینگ محسوب می شود یا خیر. اما اکنون به عنوان ماده دوپینگی نیست و تخلف دوپینگی محسوب نمی شود ولی از لحاظ اخلاق حرفه‌ای، سلامت جسمانی و اخلاق اجتماعی و اعتقادی به نظر من یک نوع تخلف است.

دکتر هاشمیان در ادامه افزود: در دوره‌های آموزش دوپینگ که برای بازیکنان باشگاه‌ها و تیم‌های ملی برگزار کرده ایم به تمامی موارد از جمله استفاده از دخانیات و ضرر و زیان آن نیز مطالب کاملی مطرح می شود و بازیکنان به همراه پزشکان کاملا آموزش های لازم در این خصوص را دیده اند. چه در بخش ملی و چه در بخش باشگاهی اگر از سوی بازیکنی این حرکت صورت بگیرد پزشکان باید به مقامات بالاتر گزارش دهند تا بتوانیم این موضوع را پیگیری و حل و فصل کنیم.

وی در پایان گفت: امروز مذاکره ای را با رئیس کمیته انضباطی داشته و در خصوص این موضوع به بحثو تبادل نظر پرداختیم و مقرر شد تا نشست مشترکی را با مسئولین فدراسیون فوتبال برگزار و راهکاری را برای برخورد با این موضوع پیدا کنیم و نتیجه نهایی را از طریق سایت رسمیفدراسیون فوتبال اعلام خواهیم کرد.