گروه ورزشی -

پس از بازداشت پر سر و صدای بابک زنجانی موجی از نگزانی بازیکنان و کادر فنیراه آهنرا فرا گرفت که تکلیف این تیم در ادامه راه و مطالبات آن‌ها چه خواهد شد.

به گزارشافکارنیوز؛نگرانی که حتی در جریان تمرینات و بازی‌های این تیم نمود داشت و سبب شد تا بازیکنان این تیم با نگرانی از سرپرست تیم و سایر مسئولان در این زمینه توضیح بخواهند.

این نگرانی‌ها خیلی زود رسانه‌ای شد و به دفتر رئیسی کیا مدیرعاملباشگاه راه آهنرسید و همین سبب شد تا آقای مدیرعامل تصمیم بگیرد در این زمینه شخصاً به بازیکنان توضیح دهد.

از همین رو رئیسی کیا در ابتدای هفته به همراه تعدای از معاونین و مسئولان باشگاه به سر تمرینات راه آهن رفت و با بازیکنان و کادر فنی تیمش صحبت کرد. وی به بازیکنان وعده داد که جای هیچ نگرانی وجود ندارد و مطالبات آن‌ها بر طبق روال سابق و در مقاطع مختلف تا پایان فصل پرداخت خواهد شد.

رئیسی کیا حتی به بازیکنان تیمش وعده داد که در صورت رسیدن به جایگاه تک رقمی در پایان فصل به بازیکنان و کادرفنی پاداش هم خواهد داد!