به گزارش افکارنیوز، اگر به تمریناتاستقلالبعد از بازی هایی که این تیم پیروز می شود سر بزنید متوجه می شوید که تعداد نفراتی که به تمرینات می آیند کمتر از انگشتان یک دست است.

در حالی که اکثر بازیکنان بزرگ و ملی پوش استقلال برای حضور در ریکاوری خود را به تمرین می رسانند اما بازیکنان تازه وارد این تیم نقشی کمرنگ در تمرینات دارند و عملا از حضور در تمرینات تاکتیکی سرباز می زنند.

همین موضوع باعثناراحتی بازیکنان دیگر استقلال شده و حتی چندین بار در تمرینات با حالت اعتراض آمیز به این موضوع اشاره کردند ولی تاکنون ثمری نداشته است.

برخی از بازیکنان استقلال اعتقاد دارند شاید در قرارداد برخی ازبازیکنان ذکر نشده که به تمرینات بعد از بازی بیایند!