به گزارش افکارنیوز، از تبریز شنیده می شود در پی ماجراهای اولتیماتوم به جلالی و رفت و بازگشت این مربی، حمید زینی زاده مدیر عامل تراکتور سازی از سمتش کنار می رود و سردار مصطفی آجرلو مدیر کل تربیت بدنی سپاه جایگزین وی خواهد شد.

اما در پی انتخاب آجرلو دو اتفاق جالب توجه خواهد بود. ابتدا اینکه آجرلو رابطه ی بسیار خوبی با جلالی دارد و در دوران پاس با یکدیگر قهرمانی به دست آوردند و حتی پس از برکناری جلالی، نامه ی محبت آمیز آجرلو به این مربی در خاطر مانده است.

و نکته ی دوم رابطه ی کریمی و آجرلو و ماجراهای روزه خواری و اخراج کریمی از استیل آذین است. باید دید در ساعات آینده چه فعل و انفعالاتی در تراکتورسازی اتفاق خواهد افتاد و سر انجام آنها چه خواهد بود