به گزارش افکارنیوز، امروز و در پایان تمرین استقلال جواد نکونام در حالی که قصد داشت کمپ مرحوم حجازی را ترک کند، منصور پورحیدری دقایقی با وی همکلام شد و با کاپیتان تیم ملی به صحبت پرداخت.

جالب اینکه پس از یک روز غیبت نکونام در تمرین استقلال و مصاحبه جنجالی قلعه نویی علیه وی که دیروز انجام شد، قلعه نویی ترجیح داد با نکونام همکلام نشده و گویا این وظیفه به پورحیدری سپرده شده بود.

درحالی که نکونام قصد بیرون رفتن از کمپ را داشت پورحیدری به سمت وی رفت و این دو طول زمین را با هم طی کردند و ظاهرا پورحیدری در مورد اتفاقات چند روز اخیر با وی به صحبت پرداخت.