به گزارش افکارنیوز، مصدومیت سید جلال حسینی و شرکت نکردن در تمرین امروز و همچنین مصدومیت بنگر که کادر پزشکی را مجبور کرد تا پای او را سونوگرافی کند یکی از دغدغههای اصلی کادر فنی برای بازی حساس روز شنبه مقابل فولاد خوزستان بود اما با بررسیهای انجام شده مشخص گردید که سونوگرافی بنگر مشکل خاصی نشان نداده و او به همراه سید جلال حسینی میتواند بدون هیچ مشکل در بازی شنبه مقابل فولاد به میدان برود.