به گزارش افکارنیوز، بحثحضور جاسوس ها در تمرینپرسپولیسپیش از دربی به یکی از موضوعات حاشیه ای این روزهای فوتبال تبدیل شده است. پرسپولیسی ها که چند روز قبل ادعا کردند یک جاسوس از تمرین آنها در ورزشگاه درفشی فر فیلمبرداری کرده است به نظر این جاسوس را دستگیر کرده اند و حالا مانده اند که باید این جاسوس را تحویل چه کسی بدهند؟

رویانیان مدیر عامل پرسپولیس در این مورد می گویدبله، جاسوس را گرفته ایم اما نمی دانیم تحویل کی بدهیم. تحویل شما بدهیم؟! او با خنده ادامه می دهد: فقط می ترسیم این جاسوس از طرف آقای فتح الله زاده آمده باشد.