به گزارش افکارنیوز، علی اکبر محمدزاده، رئیس کمیته انضباطیباشگاه استقلالدر خصوص جلسه انضباطی آرش برهانی اظهار داشت: جلسه کمیته انضباطی پشت درهای بسته، با حضور بنده و دیگر اعضای کمیته انضباطی و همچنین آرش برهانی برگزار شد.

آرش برهانی که از بازیکنان خوبتیم استقلالبوده و هست، به لحاظ برخی حواشی ایجاد شده در این چند مدت و اینکه ایشان فشار عصبی خاصی را در این ایام متحمل شده بود، در بازی با راه آهن بعد از تعویض از سوی سرمربی محترم تیم، اقدام غیر حرفه ای انجام دادند که پس از حضور در جلسه نسبت به این موضوع از تمام هواداران استقلال، مدیرعامل و سرمربی به لحاظ اینکه این عمل در هنگام فشار عصبی خاصی انجام گرفته بود، عذرخواهی کردند و در دفاعیات خودشان نیز این حرکت را غیرعمدی دانسته و بابت این مهم اظهار ندامت و پشیمانی کردند.

وي در پايان اضافه کرد: کميته انضباطي با در نظر داشتن کليه موارد فوق و خصوصيات اخلاقي خوب اين بازيکن، تصميم به جريمه و کسر ميزان ۳درصد از کل مبلغ قرارداد اين فصل ايشان گرفتند که اين راي به وي ابلاغ خواهد شد.