به گزارشافکارنیوز،مهدی هاشمی عضو هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک بعد از جلسه درباره مباحثمطرح شده اظهار داشت: درباره برگزاری مجمع و نامه‌هایی که از سوی سازمان بازرسی آمده، صحبت‌هایی مطرح شد طبق نامه سازمان بازرسی هیأت رئیسه(ریاست، دبیرکلی و خزانه‌داری) شغل محسوب می‌شود. اعضایی که در این مورد مسئله دارند باید خودشان مشکل را حل کنند. البته اساسنامه فقط دبیرکلی را شغل می‌داند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا اعضای هیأت اجرایی برای جلساتی که تشکیل می‌دهند حقوقی نمی‌گیرند، گفت: نه هیچ حقوقی نیست چرا که هیأت اجرایی پوزیشن است البته شاید اعضا ماموریت‌هایی بروند.

هاشمی در پایان گفت: قرار است نامه سازمان بازرسی امروز به تمامی اعضای مجمع ارسال شود.

انتخابات کمیته ملی المپیک ۳۰ دی ماه برگزار خواهد شد.