گروه ورزشی-

معضل بروز جاسوس در باشگاهی فوتبال، یکی از مشکلات قدیمی و کلیشه‌ای فوتبال ایران است که در باشگاه‌های فوتبال جریان دارد. به ویژه اینکه برخی از بازیکنان مسیر حضور در ترکیب اصلی و دردانگی نزد سرمربی تیم ملی را خبرچینی می‌دانند و قصد دارند تا از این راه می‌انبر خیلی زود به اهداف خود برسند!

به گزارشافکارنیوز؛در همین رابطه طی چند وقت اخیر برخی از روابط و اتفاقات بیرونی و درونی بازیکنان پرسپولیس به طور کامل و بدون کم و کاست به گوش علی دایی می‌رسد و او در همین رابطه بار‌ها و بار‌ها به بازیکنانش تذکر داده است. اتفاقی که به قول بازیکنان تنها می‌تواند محصول فعالیت یک جاسوس باشد که در مجموعه پرسپولیس فعالیت می‌کند! از همین رو برخی از بازیکنان پرسپولیس به مهرداد کفشگری هافبک آرام و جوان پرسپولیس مشکوک هستند که روابط خیلی خوبی با دایی دارد و البته بازی کردنش در ترکیب اصلی سرخ‌ها نیز غیرمنتظره به نظر می‌رسد.

اتهامی که به گوش کفشگری رسیده و حسابی این هافبک جوان را ناراحت و دلخور کرده است. در همین رابطه کفشگری در پایان یکی از تمرینات پرسپولیس چند دقیقهای با سیدجلال حسینی کاپیتان سرخها خلوت کرد و در این رابطه با او به گفتگو پرداخت. کفشگری با بغض از القابی که بقیه اعضای تیم به او دادهاند گله کرده و از این که اعضای تیم او را خبرچین دایی میدانستند پیش حسینی شکایت برد. اتفاقی که سبب شد تا حسینی به نوعی از او دلجویی کند و به بقیه بازیکنان مخصوصا اتهام واردکنندگان تاکید کند که هوای کفشگری را بیشتر داشته باشند!