به گزارشافکارنیوز،در مورد تیم ملی گفته است که شدیداً از تیم ملی حمایت می‌کنیم که برای این کار با جهانگیری معاون رئیس جمهور هیئت رئیسه فوتبال جلسات متعددی داشتیم تا از هر لحاظ به خصوص مسائل مالی مشکلات را حل کنیم و تیم ملی با کمتری مشکل در میادین مسابقات حاضر شود.

در مورد بازی دربی گفت: بزرگترین بازی فصل فوتبالی لیگ برتر است اما قبل از هر چیز از هردوتیم بخصوص مدیران عامل آنها می‌خواهم که در درجه اول اخلاق را رعایت کنند و از حاشیه‌ها کناره گیری کنند و اخلاق را درهر صورت و درهر شرایطی سرلوحه کار خود قراردهند تا ما و تماشاگران شاهد یک بازی جوانمردانه از هر دو تیم باشیم.

درخصوص دیداربا پیشکسوتان گفت: وظیفه ما هست که از اینها عیادت کنیم چرا که این افراد هم زمانی برای موفقیت این ورزش برای کشورمان زحمات زیادی کشیدهاند تا حد توان به اینها توجه کنیم.