به گزارشافکارنیوز،فرنگی کاران در این مرحله از تمرینات که از روز ۱۴ دی ماه آغاز شده است، عصر دیروز یک تمرین با نشاط را که اختصاص به بسکتبال در دو گروه و تمرین در خاک داشت را برگزار کردند.

در این تمرین دیدنی که در دو بخش انجام شد، محمد بنا در بخش اول داور بازی بسکتبال بود و در بخش دوم در تمرین مرور فن در خاک فرنگی‌کاران، محمد بنا با فریادهای خود کشتی گیران را به انجام درستی فنون ترغیب می‌کرد.

این مرحله از تمرینات تا روز ۳۰ دی ماه در محل خانه کشتی ادامه می‌یابد و مرحله بعدی اردو پس از جام یادگار امام(ره) برگزار می‌شود.

فدراسيون جهاني كشتي هنوز زمان جديد رقابتهاي جام جهاني كشتي فرنگي را اعلام نكرده است.