به گزارش افکارنیوز، برنامه پارازیت روز گذشته به بحثاستعفای محمد رویانیان از پرسپولیس پرداخت و البته کاری کرد که خشم مدیرعامل مستعفی قرمزها را برانگیخت.

در آخرین بخش این گزارش، تصویر جمله " رویانیان با ۴۰ میلیارد بدهی رفت " روی یک تخته وایت برد پخش شد که ناراحتی رویانیان را در پی داشت.

وی با تاکید بر این نکته که این خبر کذب است از انتشار اسنادی برای روشنگری در این خصوص خبر داد.

رویانیان در بیانیه خود نیز از احتمال انتشار اسناد مالی باشگاه خبر داده بود.